Дархлаажуулалтын талаар ДЭМБ-ын зөвлөхтэй санал солилцлоо

Дархлаажуулалтын талаар ДЭМБ-ын зөвлөхтэй санал солилцлоо


Дархлаажуулалтын талаарх сөрөг мэдээлэл, цуу яриаг тандах, эрүүл мэндийн ажилтнуудын зөвлөгөө өгөх ур чадварыг сайжруулах, мэдээлэл сургалт сурталчилгааг өргөжүүлэх чиглэлээр Дархлаажуулалтын зөвлөх хорооны гишүүдтэй хамтарсан зөвлөлдөх уулзалт хийлээ. Мөн энэ талаар ДЭМБ-ын Номхон далайн баруун бүсийн зөвлөх мэргэжилтнүүдтэй цаашдын хамтын ажиллагааны чиглэлээр ярилцаж, төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлэхээр боллоо.

Холбоотой мэдээ, мэдээлэл