ТАНДАЛТ, ШУУРХАЙ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ӨДӨР ТУТМЫН МЭДЭЭЛЭЛ /2018.01.05/

ТАНДАЛТ, ШУУРХАЙ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ӨДӨР ТУТМЫН МЭДЭЭЛЭЛ /2018.01.05/


Улсын хэмжээнд:

Хордлогын мэдээлэл:

12 дугаар сарын 25-аас 1 дүгээр сарын 04-ний хооронд Хордлогын яаралтай тусламжийн үндэсний төвд 21 хүн хандсанаас 6 нь хэвтэн эмчлэгдсэн байна.  Эмийн бодисын хордлого 8, химийн бодисын хордлого 2, угаарын хийн хордлогын улмаас 11 хүн ханджээ. 62 хувийг эмэгтэйчүүд, 17-53 насныхан өртжээ.

Эх сурвалж: ХЯТҮТ

Осол, гэмтлийн мэдээлэл:

Өнгөрсөн 7 хоногт ГССҮТ-д 1708 хандсанаас 60 хувийг эрэгтэйчүүд, 30 хувь нь 0-15 насны хүүхэд байна. Шалтгааны хувьд уналт, хүчирхийлэл, амьгүй механик хүчин зүйлд өртөлт, түлэгдэлт зонхилох хувийг эзэлж байна. Мөс, цасан дээр уналт 10.5 хувийг эзэлж байна.

Эх сурвалж: ГССҮТ

 

Холбоотой мэдээ, мэдээлэл