Эрүүл ахуй, хөдөлмөрийн  аюулгүй байдал хариуцсан ажилтныг ажиллуулах журам батлах тухай тушаалын төсөлд санал авч байна.

Эрүүл ахуй, хөдөлмөрийн  аюулгүй байдал хариуцсан ажилтныг ажиллуулах журам батлах тухай тушаалын төсөлд санал авч байна.


Эрүүл ахуй, хөдөлмөрийн  аюулгүй байдал хариуцсан ажилтныг ажиллуулах журам батлах тухай тушаалын төсөлд саналаа 2017 оны 12 сарын 25-ны дотор urnaashagdar@yahoo.com хаягаар ирүүлнэ үү. 

Төслийн танилцуулгаа эндээс татаж авна уу.

Холбоотой мэдээ, мэдээлэл