Сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвд үзүүлэх тусламж, үйлчилгээний жагсаалтыг шинэчлэн батлах тухай тушаалын төсөлд санал авч байна.

Сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвд үзүүлэх тусламж, үйлчилгээний жагсаалтыг шинэчлэн батлах тухай тушаалын төсөлд санал авч байна.


Сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвд үзүүлэх тусламж, үйлчилгээний жагсаалтыг шинэчлэн батлах тухай тушаалын төсөлд саналаа 2018 оны 1 сарын 15-ны дотор baigali@moh.gov.mn хаягаар болон 263846 утасаар ирүүлнэ үү. 

Төслийн танилцуулгаа эндээс татаж авна уу.

Холбоотой мэдээ, мэдээлэл