Осол гэмтэл, хүчирхийллээс сэргийлэх үндэсний хөтөлбөр батлах тухай Засгийн Газрын тогтоолын төсөлийн санал

Осол гэмтэл, хүчирхийллээс сэргийлэх үндэсний хөтөлбөр батлах тухай Засгийн Газрын тогтоолын төсөлийн санал


Осол гэмтэл, хүчирхийллээс сэргийлэх үндэсний хөтөлбөр батлах тухай Засгийн Газрын тогтоолын төсөлд саналаа Нийгмийн эрүүл мэндийн газрын мэргэжилтэн Б.Пүрэвжавд 2017 оны 12 сарын 26-ны дотор puje_1009@yahoo.com хаяг болон 51-263892 ирүүлэ үү. 

Төслийн танилцуулгаа эндээс татаж авна уу.

Холбоотой мэдээ, мэдээлэл