СУУДЛЫН БҮСЭЭ ЗҮҮХИЙН ГОЛ АЧ ТУС. ОСЛЫН ҮЕД ГАДАГШ ШИДЭГДЭХ, БЭРТЭЖ ГЭМТЭХ ЭРСДЛЭЭС 75 ХУВЬ ХАМГААЛНА

СУУДЛЫН БҮСЭЭ ЗҮҮХИЙН ГОЛ АЧ ТУС. ОСЛЫН ҮЕД ГАДАГШ ШИДЭГДЭХ, БЭРТЭЖ ГЭМТЭХ ЭРСДЛЭЭС 75 ХУВЬ ХАМГААЛНА


Холбоотой мэдээ, мэдээлэл