Дархлаажуулалтын чиглэлээр хуралдлаа

Дархлаажуулалтын чиглэлээр хуралдлаа


Тарилгатай халдварт өвчний тандалтын ДЭМБ-ын зорилтын хэрэгжилтийг баталгаажуулах хорооны хурлыг өнгөрсөн баасан гарагт Шуурхай удирдлагын төвд зохион байгууллаа.

Хурлаар 2014-2015 оны халдварт саа өвчний тархвар зүйн тандалтын үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцүүлж ДЭМБ-ын Номхон далайн бүсийн төвд хүргүүлэх, мөн халдварт саагийн эсрэг 3 цэнт вакцинаас 2 цэнт вакцинд шилжих төлөвлөгөөний төслийг гишүүдийн саналыг тусган засварлаж, Дархлаажуулалтын зөвлөх хорооны хурлаар хэлэлцүүлэхээр тус тус шийдвэрлэсэн байна.

 

Холбоотой мэдээ, мэдээлэл