Сайдын тушаал 2018

Сайдын тушаал 2018

Нэр Дугаар Батласан Файл
Удирдамж батлах тухай /Хоол эмчилгээний удирдамж/ 16 2018-01-23 Үзэх
Сувилагуйн тусламж, үйлчилгээний чиглэлээр 2018-2012 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө батлах тухай 15 2018-01-22 Үзэх
Дархлаажуулах арга хэмжээ зохион байгуулах тухай 20 2018-01-26 Үзэх
Зөвлөлийн ажиллах журам, бүрэлдүхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 28 2018-02-02 Үзэх
Төлөвлөгөө батлах тухай 18 2018-01-25 Үзэх
Барилгын материалын эрүүл ахуйн аюулгүйн үзүүлэлтийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээг батлах тухай 5 2018-01-10 Үзэх
Тусгай зөвшөөрөл олгох, хүчингүй болгох тухай 13 2018-01-18 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 14 2018-01-19 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох, нөхөн олгох, хүчингүй болгох тухай 8 2018-01-12 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай /Увс аймаг/ 44 2018-02-14 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай /Сүхбаатар аймаг/ 45 2018-02-14 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай /Говь-Алтай аймаг/ 46 2018-02-14 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай /Өвөрхангай аймаг/ 47 2018-02-14 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай /Сонгинохайрхан дүүрэг/ 55 2018-02-14 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай /Баянхонгор аймаг/ 54 2018-02-14 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай /Завхан аймаг/ 53 2018-02-14 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай /Өмнөговь аймаг/ 52 2018-02-14 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай /Хэнтий аймаг/ 51 2018-02-14 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай /Нийслэлийн эрүүл мэндийн газар/ 50 2018-02-14 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай /Хөвсгөл аймаг/ 49 2018-02-14 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай /Өвөрхангай аймаг/ 48 2018-02-14 Үзэх
Гарын үсэг зурах эрх олгох тухай 56 2018-02-14 Үзэх