Төрийн бодлого

Төрийн бодлого

Нэр Дугаар Батласан Файл
Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний хөгжлийн бодлого 55 2014-02-24 Үзэх
Төрөөс эмийн талаар баримтлах бодлого батлах тухай 57 2014-10-09 Үзэх
Төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлого батлах тухай 24 2017-01-18 Үзэх
Гурван тулгуурт хөгжлийн бодлого батлах тухай 42 2018-02-06 Үзэх